การแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

แผนการเรียนฯ นำนักเรียนไปร่วมการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาสาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในเวทีระดับมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน ปีนี้อาจไม่เป็นที่หนึ่ง ปีหน้าสู้ใหม่ครับ

กิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่วิทย์คอม” ประจำปี 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 แผนการเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยปีที่เป็นการจัดควบรวมกับปีที่ผ่านมา(ปีที่แล้วไม่ได้จัด เพราะโควิด19) และมีนักเรียนชั้น ม.6/5 เป็นแม่งาน รับน้องทั้งสองรุ่น กิจกรรมดำเนินสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมควบคุมกล่องสมองกล Micro:bit” ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 แผนการเรียนฯ ได้จัดอบรมเพื่อจุดประกายความคิดให้กับนักเรียนในด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมกล่องสมองกล และได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มาเป็นประธาน

ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ประจำปี 2564

นักเรียนแผนการเรียนวิดคอม เข้าร่วมพัฒนาความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันที่จะมีขึ้นต่อไป โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มาเป็นประธานในพิธีเปิด

สานสัมพันธ์วิดคอม 63 “รับน้อง ส่งพี่” ในยุคโควิด19

รุ่นน้องวิดคอม ม.5 รุ่นปี 63 รวมใจจัดสองกิจกรรมในครั้งเดียว “รับน้อง ส่งพี่” บรรยากาศตามภาพ เต็มไปด้วยความประทับใจ ซาบซึ้งใจ ปีนี้(64) ไม่รู้ว่าจะได้จัดกิจกรรมนี้หรือเปล่า

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม TJ-SIF 2019

นักเรียนแผนการเรียนวิทย์คอม ได้รับเชิญให้แสดงผลงาน ในงาน TJ-SIF 2019 จัดโดย โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร เป็นกิจกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ ของนักเรียนไทย และญี่ปุ่น