ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ … Read More

Continue Reading

การรับเกียรติบัตรของนักเรียน ประจำปี 2560

นักเรียนของสายการเรียนฯ ได้ทำชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน ในการเข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ … Read More

Continue Reading

การเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลสภาพที่อยู่… Read More

Continue Reading

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์-คอม ประจำปีการศึกษา 2560

การจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์คอม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เ… Read More

Continue Reading