มัธยมศึกษาปีที่ 1 : dltv.ac.th/DLTV7 มัธยมศึกษาปีที่ 2 : dltv.ac.th/DLTV8 มัธยมศึกษาปีที่ 3 : dltv.ac.th/DLTV9 มัธยมศึกษาปีที่ 4 : dltv.ac.th/DLTV13 มัธยมศึกษาปีที่ 5 : dltv.ac.th/DLTV14 มัธยมศึกษาปีที่ 6 : dltv.ac.th/DLTV15 ช่วงเวลารับชมการเรียนออนไลน์ ช่วงเวลา ชมสด : 08.30 – 13.30 น. ย้อนหลัง : รอบ 1 = 14.30 น. | รอบ 2 = 20.30 น.