• นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม TJ-SIF 2019

  นักเรียนแผนการเรียนวิทย์คอม ได้รับเชิญให้แสดงผลงาน ในงาน TJ-SIF 2019 จัดโดย โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร เป็นกิจกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ ของนักเรียนไทย และญี่ปุ่น

  อ่านต่อ..

 • การศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562

  ปีนี้แผนการเรียนวิทย์คอม นำนักเรียนไปศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

  อ่านต่อ..

 • ร่วมอบรมการใช้สื่อสร้างสรรค์

  นักเรียนของเราได้รับมอบหมายจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ให้เข้าร่วมอบรมการใช้สื่อสร้างสรรค์ จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่โรงแรมเพชรัตน์การ์เด้น ในวันที่ 16 มิถุนายน 2562

  อ่านต่อ..

 • สานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์คอม ประจำปีการศึกษา 2562

  บรรยากาศการทำกิจกรรมสายสัมพันธ์ในปีนี้ เต็มไปด้วยรอยยิ้มของนักเรียนแผนการเรียนวิทย์คอม ม.4 ม.5 และ ม.6 รวมถึงรุ่นพี่ที่จบไปแล้วก็มาร่วมกิจกรรมด้วย

  อ่านต่อ..

 • งานปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2561

  ภาพบรรยากาศอันดีที่น้องทำเพื่อรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561

  อ่านต่อ..

 • สานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์คอม ปี 61

  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์คอม ที่เราทำต่อเนื่องเป็นประเพณี เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ปีนี้ก็เชื่อกัน ครับ

  อ่านต่อ..