ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คอม ทุกคน ที่ได้รับรางวัล ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ นักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คอม ทุกคนทั้งที่ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 เข้าร่วมการแข่งขันในระบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไม่ได้เป็นตัวแทน รางวัลที่ได้รับคือประสบการณ์ที่สุดยอดของนักเรียนทุกคนครับ

สายการเรียนฯ ได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.4/5 ม.5/5 และ ม.6/5 ไปทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล โดยในปี 2560 นี้ ได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเข้าชมสวนพฤษศาสตร์ที่เพลาเพลิน [ดูภาพกิจกรรม]

นักเรียนของสายการเรียนฯ ได้ทำชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน ในการเข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ระดับ สพม.27 ระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์ รายการต่างๆ [ดูภาพกิจกรรม]

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลสภาพที่อยู่อาศัยและสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครอง เพื่อนำมาใช้ในกรดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป สำหรับสายการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ นักเรียนได้รับการเข้าเยี่ยมบ้านครบทุคน [ดูภาพกิจกรรม]

การจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์คอม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนของสายการเรียนทุกคนได้มีโอกาสได้รู้จักรุ่นพี่ รุ่นน้อง และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยคาดหวังว่านักเรียนจะเกิดความัก ความสามัคคี และตระหนัก รักในความเป็นนักเรียนของสายการเรียนวิทย์-คอม [ดูภาพกิจกรรม]