Archives May 2020

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม TJ-SIF 2019

นักเรียนแผนการเรียนวิทย์คอม ได้รับเชิญให้แสดงผลงาน ในงาน TJ-SIF 2019 จัดโดย โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร เป็นกิจกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ ของนักเรียนไทย และญี่ปุ่น

Read More

ร่วมอบรมการใช้สื่อสร้างสรรค์

นักเรียนของเราได้รับมอบหมายจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ให้เข้าร่วมอบรมการใช้สื่อสร้างสรรค์ จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่โรงแรมเพชรัตน์การ์เด้น ในวันที่ 16 มิถุนายน 2562

Read More

สานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์คอม ประจำปีการศึกษา 2562

บรรยากาศการทำกิจกรรมสายสัมพันธ์ในปีนี้ เต็มไปด้วยรอยยิ้มของนักเรียนแผนการเรียนวิทย์คอม ม.4 ม.5 และ ม.6 รวมถึงรุ่นพี่ที่จบไปแล้วก็มาร่วมกิจกรรมด้วย

สานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์คอม ปี 61

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์คอม ที่เราทำต่อเนื่องเป็นประเพณี เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ปีนี้ก็เชื่อกัน ครับ

Read More

การทำพานไหว้ครู ประจำปี 2561

บรรยากาศการทำพานไหว้ครู ของนักเรียนแผนการเรียนวิทย์คอม ประจำปี 2561 ครูที่ปรึกษาและนักเรียนช่วยกันแข็งขัน จนได้ผลงานอันสุดยอดครับ

Read More

การแข่งขันระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนแผนการเรียนวิทย์คอม เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ในมหกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับประเทศ ภาคภูมิใจกับผลงานของนักเรียนทุกคนครับ

Read More