นักเรียนแผนการเรียนวิทย์คอม ได้รับเชิญให้แสดงผลงาน ในงาน TJ-SIF 2019 จัดโดย โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร เป็นกิจกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ ของนักเรียนไทย และญี่ปุ่น

นักเรียนของเราได้รับมอบหมายจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ให้เข้าร่วมอบรมการใช้สื่อสร้างสรรค์ จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่โรงแรมเพชรัตน์การ์เด้น ในวันที่ 16 มิถุนายน 2562

บรรยากาศการทำกิจกรรมสายสัมพันธ์ในปีนี้ เต็มไปด้วยรอยยิ้มของนักเรียนแผนการเรียนวิทย์คอม ม.4 ม.5 และ ม.6 รวมถึงรุ่นพี่ที่จบไปแล้วก็มาร่วมกิจกรรมด้วย

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์คอม ที่เราทำต่อเนื่องเป็นประเพณี เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ปีนี้ก็เชื่อกัน ครับ

นักเรียนแผนการเรียนวิทย์คอม ม4-ม6 พร้อมด้วยคณะครูคอมพิวเตอร์ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ AIS Contact center จังหวัดนครราชสีมา

บรรยากาศการทำพานไหว้ครู ของนักเรียนแผนการเรียนวิทย์คอม ประจำปี 2561 ครูที่ปรึกษาและนักเรียนช่วยกันแข็งขัน จนได้ผลงานอันสุดยอดครับ

นักเรียนแผนการเรียนวิทย์คอม เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ในมหกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับประเทศ ภาคภูมิใจกับผลงานของนักเรียนทุกคนครับ