ลิงค์ เรียนออนไลน์ DLTV – Youtube

มัธยมศึกษาปีที่ 1 : dltv.ac.th/DLTV7
มัธยมศึกษาปีที่ 2 : dltv.ac.th/DLTV8
มัธยมศึกษาปีที่ 3 : dltv.ac.th/DLTV9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 : dltv.ac.th/DLTV13
มัธยมศึกษาปีที่ 5 : dltv.ac.th/DLTV14
มัธยมศึกษาปีที่ 6 : dltv.ac.th/DLTV15

ช่วงเวลารับชมการเรียนออนไลน์

ช่วงเวลา ชมสด : 08.30 – 13.30 น.
ย้อนหลัง : รอบ 1 = 14.30 น. | รอบ 2 = 20.30 น.

You may also like...

Comments are closed.