การศึกษาดูงาน AIS โคราช ปี 61

นักเรียนแผนการเรียนวิทย์คอม ม4-ม6 พร้อมด้วยคณะครูคอมพิวเตอร์ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ AIS Contact center จังหวัดนครราชสีมา

You may also like...

Comments are closed.