สานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์คอม ปี 61

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์คอม ที่เราทำต่อเนื่องเป็นประเพณี เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ปีนี้ก็เชื่อกัน ครับ

You may also like...

Comments are closed.