งานปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศอันดีที่น้องทำเพื่อรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561

You may also like...

Comments are closed.