ร่วมอบรมการใช้สื่อสร้างสรรค์

นักเรียนของเราได้รับมอบหมายจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ให้เข้าร่วมอบรมการใช้สื่อสร้างสรรค์ จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่โรงแรมเพชรัตน์การ์เด้น ในวันที่ 16 มิถุนายน 2562

You may also like...

Comments are closed.