การศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562

ปีนี้แผนการเรียนวิทย์คอม นำนักเรียนไปศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

You may also like...

Comments are closed.