กิจกรรมปัจฉิม ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562

งานปัจฉิม ม.6 เวียนมาอีกครั้ง ดีใจกับลูกๆ ที่จะสำเร็จการศึกษา และไปทำหน้าที่ต่อในสถาบันการศึกษาต่อไป

You may also like...

Comments are closed.