กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์-คอม ประจำปีการศึกษา 2560

การจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์คอม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนของสายการเรียนทุกคนได้มีโอกาสได้รู้จักรุ่นพี่ รุ่นน้อง และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยคาดหวังว่านักเรียนจะเกิดความัก ความสามัคคี และตระหนัก รักในความเป็นนักเรียนของสายการเรียนวิทย์-คอม

[ดูภาพกิจกรรม]

You may also like...

Comments are closed.