การรับเกียรติบัตรของนักเรียน ประจำปี 2560

การรับเกียรติบัตรของนักเรียน ประจำปี 2560

นักเรียนของสายการเรียนฯ ได้ทำชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน ในการเข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ระดับ สพม.27 ระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์ รายการต่างๆ

[ดูภาพกิจกรรม]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.