ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ประจำปี 2564

นักเรียนแผนการเรียนวิดคอม เข้าร่วมพัฒนาความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันที่จะมีขึ้นต่อไป โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มาเป็นประธานในพิธีเปิด

You may also like...

Comments are closed.