อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมควบคุมกล่องสมองกล Micro:bit” ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 แผนการเรียนฯ ได้จัดอบรมเพื่อจุดประกายความคิดให้กับนักเรียนในด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมกล่องสมองกล และได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มาเป็นประธาน

You may also like...

Comments are closed.