ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คอม ทุกคน ที่ได้รับรางวัล ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ นักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คอม ทุกคนทั้งที่ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 เข้าร่วมการแข่งขันในระบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไม่ได้เป็นตัวแทน รางวัลที่ได้รับคือประสบการณ์ที่สุดยอดของนักเรียนทุกคนครับ