ระบบจัดการข้อมูลนักเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
วันนี้ : 27 พ.ศ.2566
จำนวนนักเรียนที่กรอกข้อมูลแล้ว
นักเรียน รุ่นที่ 5 จบ ปกศ 2561 จำนวน 3 คน
นักเรียน รุ่นที่ 7 จบ ปกศ 2563 จำนวน 1 คน
นักเรียน รุ่นที่ 9 จบ ปกศ 2565 จำนวน 27 คน
นักเรียน รุ่นที่ 10 จบ ปกศ 2566 จำนวน 10 คน
นักเรียน รุ่นที่ 11 จบ ปกศ 2567 จำนวน 7 คน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
by ช.ชน